W czwartek 27 stycznia 2022 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.


Posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego rozpocznie się o godz. 10.00, w trybie zdalnym. Tematy zaplanowane do umówienia podczas posiedzenia to m. in.:

  1. zaopiniowanie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok,
  2. zaopiniowanie informacji Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie dot. zbycia aktywów trwałych za rok 2021,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
  4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022,
  5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok,
  6. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035.