Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości.


TREŚĆ OGŁOSZEŃ W FORMIE PDF:

Przetarg nr 1 (1-9)

Przetarg nr 2 (1-10)