Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie zdobyli aż dwie nagrody w konkursie ogłoszonym przez ENERGA-OPERATOR SA. Konkurs ten skierowany był do szkół średnich i zawodowych współpracujących z ENERGA-OPERATOR SA. w ramach umów patronackich i programu „Energ(i)a do nauki”. Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu projektu, który powstał lub mógłby powstać przy wykorzystaniu sprzętu sfinansowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.Spośród 15 prac konkursowych nadesłanych z różnych szkół, Komisja Konkursowa wyłoniła 6 najbardziej interesujących. Wśród nich znalazły się dwie  przygotowane przez uczniów Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół w Lubawie.

  • I miejsce zdobył projekt „Pracownia elektryczna z modelem linii napowietrznej”. Powstał on przy wykorzystaniu sprzętu sfinansowanego przez ENERGA-OPERATOR SA. i polegał na remontach pracowni elektrycznych, ich wyposażeniu oraz budowie modelu izolowanej linii napowietrznej.
  • II miejsce zdobył projekt „Stanowisko do symulacji instalacji elektrycznej działającej w systemie off-grid”. Nagrodzona praca przedstawiała projekt stanowiska fotowoltaicznego do badania instalacji elektrycznej wykonanej w systemie off-grid, który mógłby powstać we współpracy z ENERGA-OPERATOR SA.

Nagrody w wysokości 15.000,00 zł i 10.000,00 zł zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni elektrycznych w lubawskim Zespole Szkół, dzięki czemu uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić umiejętności, a może nawet zdobywać kolejne nagrody.

elektrycy 2


Źródło: Zespół Szkół w Lubawie