Informujemy, że Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  w 2022 r. Dotyczą zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz organizacji pozarządowych.Przypominamy, że składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://witkac.pl/strona oraz w wersji papierowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie: www.powiat-ilawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń urzędu. Prezentujemy wybrane informacje dotyczące zadań publicznych, których uchwała dotyczy.


UCHWAŁA

Uchwała


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

załącznik do uchwały


KLAUZULA

klauzula