Nowoczesny sprzęt RTG w Lubawie spełnia wszystkie wymagania, parametry techniczne i technologiczne


Wymiana dwudziestokilkuletniego aparatu rentgenowskiego wykorzystywanego w Pracowni RTG w Lubawie na nowy była konieczna. Dotychczas używany aparat był urządzeniem starszej generacji i jego dalsza eksploatacja nie pozwalała na wykonywanie zdjęć w odpowiedniej jakości. Stary aparat zastąpił nowoczesny sprzęt, który spełnia wszystkie wymagania, parametry techniczne i technologiczne. Nowy aparat rentgenowski już rozpoczął pracę, będzie służył zarówno pacjentom szpitalnych poradni jak i pacjentom kierowanym z placówek mających podpisaną umowę ze Szpitalem na wykonywanie badań rtg czy też chorych zgłaszających się z gabinetów prywatnych.Nowy aparat to przede wszystkim wyższa jakość uzyskiwanych obrazów, krótszy czas badania, mobilny i bezpieczny dla pacjenta stół rentgenowski, ale także wykonywanie i archiwizowanie zdjęć w formacie cyfrowym. I co najważniejsze, urządzenie posiada rozwiązania, które umożliwiają wykonywanie zaawansowanej diagnostyki radiologicznej przy zmniejszeniu emitowanej podczas badania dawki promieniowania jonizującego. Konstrukcja aparatu umożliwia wykonanie zdjęć w różnych pozycjach, mobilny stół pozwala bez zmiany położenia pacjenta na wykonywanie zdjęć pod odpowiednimi kątami. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku osób z problemami w poruszaniu się i niepełnosprawnych. Aparat RTG charakteryzuje się niezwykłą dokładnością badań. Nowoczesne oprogramowanie pozwala na projekcje kończyn dolnych, kręgosłupa i całego ciała bez jakichkolwiek zniekształceń geometrycznych. Technologia obrazowania umożliwia uzyskanie i przeglądanie wysokiej jakości cyfrowych obrazów wielowarstwowych u pacjentów leżących, jak również stojących w celu wizualizacji części, która była niewidoczna w konwencjonalnej radiografii zwykłej. Cały proces robienia zdjęcia trwa zaledwie kilka sekund, a obraz przesyłany jest natychmiast do systemu informatycznego. Do tego obraz badania można powiększyć lub zmniejszyć, można także szczegółowo analizować wybrany fragment obrazu, to pozwala na uzyskanie lepszego materiału diagnostycznego, niezbędnego do postawienia trafnej diagnozy.

Popularne „prześwietlenie”  jest cały czas jedną z podstawowych technik diagnostycznych w medycynie. Badanie RTG klatki piersiowej pozwala stosunkowo szybko wykryć takie choroby jak zapalenie płuc czy nowotwory płuc, a obecnie dodatkowo, zmiany wywołane COVID-19. To jedno z pierwszych badań, na jakie kieruje nas lekarz w przypadku problemów z układem oddechowym. W pracowni wykonujemy również szereg badań w kierunku diagnostyki chorób układu kostno-stawowego, różnego rodzaju złamań oraz urazów. Najbardziej typowe to badania: głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa w  różnych odcinkach, miednicy, kończyn górnych i dolnych.

Dotychczas Pracownia RTG w Lubawie wykonywała ok. 1500 badań rocznie. Nowe urządzenie będzie wykorzystywane bardzo intensywnie. Skorzystają z niego przede wszystkim pacjenci ortopedyczni, pacjenci z naszej poradni, ale też każdy, kto wymaga zrobienia dobrej jakości diagnostyki RTG – mówi Iwona Orkiszewska, dyrektor Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie. — Pracownia świadczy usługi dla pacjentów szpitala jak i  tych, którzy  posiadają skierowanie z  innych gabinetów lekarskich. Pacjenci posiadający skierowanie od  lekarza, który  podpisał umowę z  naszą pracownią obsługiwani są bezpłatnie. Cieszymy się, że udało nam się zrealizować kolejną inwestycję dedykowaną stricte dla mieszkańców miasta i gminy Lubawy. Mamy nadzieję, że nasze działania pozytywnie zostaną odebrane wśród lokalnej społeczności  – dodaje dyrektor.

Nasza pracownia RTG zapewnia wysoką jakość zdjęć, profesjonalną obsługę oraz komfort dla pacjentów w każdym wieku. Rejestracja i badania odbywają się w pracowni na bieżąco, nie trzeba wcześniej rejestrować się na wykonanie badań. Wydawanie wyników odbywa się w  terminie wyznaczonym przez  pracownika pracowni RTG. Zdjęcia opisywane są przez  lekarza radiologa. Pacjent otrzymuje płytę CD na  której  zapisane jest wykonane badanie rentgenowskie oraz jego opis.

O wszelkich zmianach godzin pracy pracowni będziemy informować pacjentów na bieżąco.


Pracowni RTG w Lubawie

Godziny przyjęć:

poniedziałek – 8:00 – 12:00
– wtorek – 11:00 – 16:00
– środa – 11:00 – 15:00
– czwartek – 8:00 – 12:00

ZDJĘCIA NOWEGO SPRZĘTU RTG W LUBAWIE:

1

234

Źródło: Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie