Informujemy, iż realizacja zadania  pn. „Zakup dwóch pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg”, dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


W ramach zadania zakupiono dwa pługi odśnieżne do obwodów drogowych w Iławie i w Suszu. Pługi posiadają zmienną geometrię, montowane będą do ciągników rolniczych i wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg.

Całkowity koszt inwestycji: 79 300,00
Wartość dofinansowania:  79 300,00


Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w koparko-ładowarce JCB 3CX-OD w Suszu” z udziałem środków z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 Informujemy, iż inwestycja pn. Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w koparko-ładowarce JCB 3CX-OD w Suszu”, dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusz Rządowy

Całkowity koszt inwestycji:  14 944,50

Wartość dofinansowania:  14 944,50


Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie