Informujemy, iż realizacja zadania  pn. „Zakup dwóch pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg”, dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


W ramach zadania zakupiono dwa pługi odśnieżne do obwodów drogowych w Iławie i w Suszu. Pługi posiadają zmienną geometrię, montowane będą do ciągników rolniczych i wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg.

Całkowity koszt inwestycji: 79 300,00
Wartość dofinansowania:  79 300,00


Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie