Zdjęcie jest ilustracją do artykułu. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym


We wtorek 21 grudnia br. o godz. 12.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035,
 2. chwalenie budżetu powiatu na 2022 rok,
 3. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz,
 4. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice,
 5. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo,
 6. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2021 roku,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
 9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034,
 10. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków,
 11. podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2022 rok,
 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022,
 13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2022,
 14. sprawozdania z działalności Rady i Komisji za rok 2021.