21 grudnia br. o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.


Podczas posiedzenia Komisje m. in. zaopiniują uchwały w sprawach:

  1. powierzenia Gminom Susz, Kisielice i Zalewo realizacji zadania – utrzymania dróg powiatowych,
  2. przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2021 roku,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli,
  4. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
  5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034,
  6. ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.