Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie zwraca się do mieszkańców powiatu iławskiego o zgłaszanie przypadków padłych ptaków  – głównie ptaków wodnych i drapieżnych. Sprawa jest pilna ze względu na występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków  wśród drobiu utrzymywanego w gospodarstwach i na fermach. Inspekcja Weterynaryjna przypomina jednocześnie hodowcom drobiu – w tym także chowu pozagrodowego o obowiązujących rozporządzeniach. W rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu na terenie Gminy Iława i Gminy Lubawa oraz zakazuje się organizowania wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków a a także określa dokładnie zasady funkcjonowania wybiegów  dla stad gęsi i kaczek.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie przypomina, że należy zgłaszać wszelkie padnięcia ptaków dzikich, zwracając szczególna uwagę na ptaki blaszkodziobe (kaczki, gęsi, łabędzie) oraz krukowate, co umożliwi monitorowanie  sytuacji epizootycznej w zakresie występowania wirusa grypy ptaków w środowisku ich bytowania.

nowa stopka


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY Z DNIA 22 LISTOPADA 2021 R.:

Rozporzadzenie 12

1

2

 

Źródło: Powiatowy Inspektor Weterynarii w Iławie

Fot. pixabay.com