Na początku grudnia br. na budynku Starostwa Powiatowego w Iławie zainstalowany został czujnik jakości powietrza. Specjalną stację pomiarową Powiat Iławski pozyskał w drodze darowizny od fundacji Allegro All For Planet z Poznania. To efekt wyróżnienia jakie mieszkańcy Iławy zdobyli w kampanii Kręć Kilometry, której główną misją jest troska o środowisko naturalne i zmotywowanie mieszkańców wszystkich polskich miast do jazdy na rowerze.Czujnik został zainstalowany nad wejściem głównym do Starostwa. Urządzenie wyposażone jest w system monitorowania stężenia cząstek pyłów PM1, PM2,5 i PM10 zawieszonych w powietrzu, a dane na bieżąco można śledzić klikając w ikonkę „Sprawdź jakość powietrza” znajdującą się na stronie https://powiat-ilawski.pl/.  Wynik pomiaru podawany jest w sześciostopniowej skali (bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły, bardzo zły) i oznaczony odpowiednim kolorem. Pomiary bieżące z czujnika trafiają do ogólnodostępnej bazy looko2, obok Airly największej w naszym kraju. Czujnik pojawia się na mapie na podstawie koordynatów GPS, a dane automatycznie wizualizowane są na stronie.

– To ważne, aby mieszkańcy mieli świadomość jakim powietrzem oddychają. Chcemy w ten sposób nie tylko informować o jakości powietrza, ale także wzbudzić refleksję u tych, którzy jeszcze nie wymienili swoich domowych kotłów na ekologiczne. To właśnie niska emisja i spalanie w piecach odpadów, śmieci czy złej jakości węgla, mają decydujący wpływ na pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym. Jest to niestety widoczne już w pierwszych pomiarach, gdyż od momentu uruchomienia czujnika kilkakrotnie notowaliśmy zły stan jakości powietrza. – podkreśla Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie.

Przypomnijmy, że w 2019 roku Powiat Iławski na wniosek Gminy Miejskiej Iława dofinansował zakup i montaż na terenie miasta Iławy sześciu czujników jakości powietrza Airly. Podobne urządzenia funkcjonują również w kilku miejscowościach Gminy Susz. W sumie na terenie powiatu iławskiego zlokalizowanych jest obecnie czternaście czujników, które pozwalają na stały monitoring i uzyskanie informacji nt. aktualnej jakości powietrza. Czas pokaże czy inne gminy z terenu powiatu również zdecydują się na taki krok.

Bieżące wyniki pomiarów czujnika są dostępne po kliknięciu powyższej ikonki na stronie https://powiat-ilawski.pl/