Zdjęcie jest ilustracją. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


W czwartek 25 listopada br., o godz. 14.00, w trybie zdalnym odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

  1. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu,
  2. podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Iławskiego,  
  3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
  4. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034.