Na zdjęciu Paweł Galec, prawnik z centrali OPZZ, który objaśniał ustawę o związkach zawodowych


Jarosław Szunejko, przewodniczący rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczął szkolenie, które odbyło się w Iławie 5  listopada 2021 r. Dotyczyło ono szeroko pojętych praw pracowniczych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. związkowcy i przedsiębiorcy z powiatu iławskiego.Podjęte tematy dotyczyły spraw bieżących, związanych także z sytuacją epidemiologiczną, działalnością Państwowej Inspekcji Pracy – oceniano stan przestrzegania praworządności w stosunkach pracy w naszym województwie, legalność zatrudnienia itp.  Podjęto także temat uczestnictwa pracowników w programie rządowym Pracownicze Plany Kapitałowe.

„Dialog” i ustawa o związkach zawodowych – to temat, który wyłożył Paweł Galec, prawnik z centrali OPZZ. Kolejny temat Szkolenie z zakresu prawa pracy i działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie prowadził Jarosław Kowalczyk – Okręgowy Inspektor Pracy  oraz Łukasz Sztych – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

O Pracowniczych Planach kapitałowych mówił natomiast Krzysztof Słomiński, ekspert z PFR portal PPK.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Leśna Przystań w Iławie.

opzz 4


opzz 2opzz 2


MATERIAŁY ZE SZKOLENIA: