W czwartek 25 listopada, o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035,
  2. zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2022 rok według właściwości komisji,
  3. zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości diet  i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu,
  4. zaopiniowanie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Iławskiego,
  5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
  6. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034.