Akcja sadzenia drzew miododajnych w Zespole Szkół w Lubawie

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku br. zainicjował przedsięwzięcie pn. „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”. W dniach od 25 do 27 października posadzono 100 szt. najbardziej miododajnych drzew gatunku klon pospolity oraz lipa drobnolistna, głównie na terenie jednostek należących do Powiatu Iławskiego znajdujących się w Iławie, Lubawie, Kisielicach i Suszu.Jak mówi dyrektor Wydziału Mateusz Szauer: –  Aktywny udział w przedsięwzięciu wzięła młodzież uczęszczająca do powiatowych szkół. Dziękujemy wszystkim za bardzo pozytywny odzew,  pomoc i zaangażowanie. Tegoroczną akcję traktujemy jako pilotażową, zamierzamy ją kontynuować i rozwijać w kolejnych latach.

Akcja ma za zadanie przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności w powiecie i wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół oraz innych owadów zapylających. Ponadto celem przedsięwzięcia w wymiarze edukacyjnym jest podkreślenie szczególnej roli jaką zarówno drzewa jak i pszczoły odgrywają w przyrodzie i naszym codziennym życiu. W tym celu przygotowaliśmy również broszurkę informacyjną, która ma zachęcić mieszkańców powiatu do indywidualnego dbania o bazę pożytkową dla owadów zapylających oraz pomóc
w doborze odpowiednich gatunków roślin
– dodaje Mateusz Szauer.

Organizatorzy już dziś mówią do zobaczenia za rok, w trochę innej formie, jeszcze bardziej otwartej na wszystkich mieszkańców powiatu iławskiego.


AKCJA SADZENIA DRZEW MIODODAJNYCH


ULOTKI