„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. województwa  (Latkowo) – Bajdy – Zalewo – etap II” z udziałem środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Informujemy, iż inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. województwa  (Latkowo) – Bajdy – Zalewo – etap II”, dofinansowana została ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji o łącznej długości 1000,00 mb poszerzona została istniejąca jezdnia do szerokości 5,50 mb. Nawierzchnię jezdni wykonano z asfaltobetonu. Przy jezdni wykonane zostały pobocza obustronne szerokości 1,00 mb, zjazdy z asfaltobetonu oraz dwie zatoki autobusowe wraz z peronami o nawierzchni z kostki betonowej. Celem inwestycji jest polepszenie warunków bezpieczeństwa, poprawa płynności ruchu na przebudowanym odcinku oraz stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Wartość dofinansowania Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:  262 078,69

Wartość dofinansowania Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:  776 682,00


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki – Gałdowo – Gulb w msc. Mózgowo” z udziałem środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 Informujemy, iż inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki – Gałdowo – Gulb w msc. Mózgowo”, dofinansowana została ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej o długości 995,00 mb i szerokości 5,00 mb. Nawierzchnię jezdni wykonano z asfaltobetonu. Przy jezdni wykonane zostały pobocza obustronne szerokości 1,00 mb. Celem inwestycji jest polepszenie warunków bezpieczeństwa, poprawa płynności ruchu na przebudowanym odcinku oraz stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Całkowity koszt inwestycji:  504 871,12

Wartość dofinansowania:  14 760,00


Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie