Przebudowa drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień w msc. Gulb (odcinek 10+028 – 10+723)” z dotacją z budżetu państwa

Informujemy, iż inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208N”

Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień w msc. Gulb (odcinek 10+028 – 10+723)”, dofinansowana została ze środków budżetu państwa, z rezerwy subwencji ogólnej.

W ramach inwestycji o łącznej długości 995,00 mb poszerzona została istniejąca jezdnia w km 0+300,00 do km 0+995,00 do szerokości 5,50 mb. W km 0+000,00 – 0+300,00 ujednolicono szerokość jezdni do 5,00 m. Nawierzchnię jezdni wykonano z asfaltobetonu. Przy jezdni wykonane zostały pobocza obustronne szerokości 1,00 mb, zjazdy z kostki betonowej i asfaltobetonu oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Celem inwestycji jest polepszenie warunków bezpieczeństwa, poprawa płynności ruchu na przebudowanym odcinku oraz stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Całkowity koszt inwestycji:  817 123,16

Wartość dofinansowania:  117 786,00


Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie