Zespół Szkół  Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie nawiązało współpracę z kolejną uczelnią wyższą – Politechniką Gdańską. Kto wie, może dla niektórych uczniów będzie to początek dłuższej, edukacyjnej przygody.— 2 listopada nasze liceum zawarło porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską. – To kolejna uczelnia, z którą szkoła podejmie wspólne działania — mówi Roman Groszkowski, dyrektor Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie. — Uczniowie będą brali udział w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli akademickich i pod ich kierunkiem realizowali różnorodne projekty dydaktyczne. Skorzystają z wykładów, ćwiczeń i wydarzeń edukacyjnych prowadzonych na terenie uczelni. To doskonała okazja do połączenia nauki w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów. Uczniom, którzy po maturze zostaną studentami Politechniki Gdańskiej, współpraca zdecydowanie ułatwi dalszą edukację.

Zapraszamy na stronę szkoły:  http://zsog.ilawa.pl./


Fot. Archiwum liceum/Politechnika Gdańska