Wyrazy uznania i podziękowania za pełnienie tej ważnej misji, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi szczególnie pokrzywdzonemu przez los. Życzenia sukcesów i  powodzenia w realizacji codziennych obowiązków oraz nowych celów – takie życzenia przekazał Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski kierownictwu instytucji zajmujących się pomocą społeczną w Powiecie Iławskim. Okazja był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.Podziękowania ze strony Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego trafiły do Jolanty Rynkowskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Iławie, Joanny Mazurkiewicz, zastępcy PCPR w Iławie, Marka Kaucza, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubawie,  filii w Iławie, Henryka Stańczyka, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suszu, Krystyny Szafryny-Żęgoty, kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie, Marianowi Wilkowskiemu, kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Iławie, Lidii Paukiewicz, kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubawie, Pawłowi Młynarczykowi, kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suszu.

Podczas spotkania padło wiele ciepłych słów w kierunku pracowników socjalnych, na temat ich trudnej pracy, zwłaszcza w warunkach wciąż panującej pandemii koronawirusa. Omówiono plany na najbliższe miesiące ale i lata, przedstawiono perspektywy oraz problemy, z którymi spotykają się oni w codzienne pracy.


Uroczystość wręczenia podziękowań pracownikom opieki społecznej w Powiecie Iławskim


www.powiat-ilawski.pl   (Fot. M.Rogatty)