W czwartek 21 października 2021 r. odbędzie się najpierw posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Iławskiego (godz. 10:00), następnie posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego. Jednym z tematów będzie podsumowanie i ocena stanu bezpieczeństwa w minionym sezonie letnim w powiecie iławskim.W czwartek 21 października 2021 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Iławskiego. Początek godz. 10:00. Głównym tematem posiedzenia będzie kontrola dochodów i wydatków poniesionych  na realizację zadań bieżących w 2019 r. i 2020 r. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja  w Iławie.

Tego samego dnia, o godz. 11:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się natomiast posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. ocena sezonu letniego pod względem sanitarnym, przygotowania miejscowości, obiektów i tras turystycznych na terenie powiatu iławskiego,
  2. podsumowanie i ocena stanu bezpieczeństwa w sezonie letnim w powiecie iławskim, 
  3. zaopiniowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2020 (za lata 2019-2020)
  4. zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2030.