Serdecznie zapraszamy do udziału w wyborach do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która jest „ambasadorem praw seniorów” w regionie i partnerem do rozmów z samorządem wojewódzkim. 8 listopada br. o godz. 11.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędą się wybory delegata powiatowego do w/w  Rady.Radę powołuje Marszałek Województwa. W I kadencji działała ona w latach 2018-2021, obecnie trwają wybory na II kadencję 2021-2024. Prawo zgłaszania delegatów mają duże organizacje seniorskie o zasięgu regionalnym np. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także (po 1 osobie) każdy z powiatów województwa. Prawo zgłaszania kandydatów mają organizacje seniorskie z powiatu: rady seniorów, UTW, miejskie/gminne koła związków emeryckich (ZNP, wojska, policji, więziennictwa), kluby seniora, a także lokalne stowarzyszenia, w których składzie jest przynajmniej 50 procent osób 60+.

Wybór delegata podczas konferencji powiatowej odbywa się w głosowaniu tajnym na zasadzie: jedna organizacja – jeden głos.

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie należy  kontaktować się ze Stanisławem Brzozowskim, tel.: 601 558 143, e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl  lub Krzysztofem Marusińskim, tel. 796 140 648, e mail: marusinski@orzysz.org.pl  (Federacja FOSa), lub Anną Kocięcką – tel.: 89 521 95 38, e-mail: a.kociecka@warmia.mazury.pl (ROPS).