Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku  inicjuje przedsięwzięcie pn. „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”. Jak zapowiada Dyrektor Wydziału Mateusz Szauer: – W ramach tegorocznej, pilotażowej akcji, zaplanowaliśmy posadzenie 100 szt. najbardziej miododajnych drzew gatunku klon pospolity oraz lipa drobnolistna, głównie na terenie jednostek należących do Powiatu Iławskiego. Aktywny udział w przedsięwzięciu weźmie także młodzież uczęszczająca do powiatowych szkół.sadzenie 2

Akcja ma być kontynuowana i rozwijana w kolejnych latach, gdyż ma za zadanie przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności w powiecie i wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół oraz innych owadów zapylających. Ponadto celem przedsięwzięcia w wymiarze edukacyjnym jest przekazanie mieszkańcom podstawowych wiadomości o ekosystemach oraz ukształtowanie nawyków kultury ekologicznej.

– Tą inicjatywą chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców powiatu do indywidualnego dbania o pożytki dla pszczół, poprzez wsiewki roślin miododajnych w ogrodach przydomowych. Przygotowana broszurka edukacyjna pomoże w wyborze odpowiednich gatunków – dodaje Mateusz Szauer.

Rola jaką drzewa odgrywają w środowisku jest nie do przecenienia. Wystarczy wymienić choćby: redukcję zanieczyszczeń powietrza, obniżanie temperatury w miastach od 4 do nawet 8 stopni C w upalne dni, korzystny wpływ na nasze zdrowie (redukcja stresu, mniejsza ilość zawałów, udarów, astmy) i ważną funkcję krajobrazotwórczą. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Im starsze drzewa, tym lepsza absorpcja dwutlenku węgla, a co za tym idzie, większy potencjał do spowolnienia zmian klimatycznych, których jesteśmy świadkami.

Coraz częściej mówi się o masowym ginięciu pszczół. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest kurcząca się z roku na rok tak zwana baza pożytkowa, z której mogą korzystać te owady. Jest to między innymi wynikiem intensywnej chemizacji rolnictwa i monokultur w uprawach. Z tego względu każde działanie, które powoduje wzrost pożytków dla pszczół jest bardzo cenne.

sadzenie 3

ulotka 1ulotka 2ulotka 3ulotka 4

 


Źródło: WOŚR Starostwa Powiatowego w Iławie