Z dniem 01 listopada 2021 r. zmianie ulega rachunek bankowy, na który winny być wpłacane opłaty skarbowe, tj. stary rachunek 65 2030 0045 1110 0000 0166 8790 nowy rachunek 48 1600 1462 1016 7954 7000 0101.


Informujemy natomiast, że rachunek bankowy z tytułu opłat do Skarbu Państwa pozostaje bez zmian. To znaczy, że opłaty z tytułu:

  • użytkowania wieczystego (Skarb Państwa),
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Skarb Państwa),
  • czynszu mieszkalnego (Skarb Państwa),
  • czynszu dzierżawnego (Skarb Państwa),
  • sprzedaży nieruchomości (Skarb Państwa),

winny być wpłacane nadal na rachunek bankowy: 65 2030 0045 1110 0000 0166 8790

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Wydziałem Budżetu i Finansów (89) 649-08-27, 649-07-43.


Fot. pixabay.com