Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wręcza dyplom i nagrodę Elwirze Fiałkowskiej – pedagogowi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie

Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski zarządzeniem z dnia  5 października 2021 r. przyznał nagrody nauczycielom ze szkół Powiatu Iławskiego. Okazją był oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, który przypada dnia 14 października. W tym roku Starosta odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie. W innych placówkach nagrody wręczali w imieniu Starosty dyrektor wydziału Edukacji Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie Renata Motylińska oraz dyrektorzy poszczególnych szkół. Na podstawie § 5 ust.1 lit. b uchwały Nr XXVIII/203/09 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród  (Dz. Urz. woj. Warm.- Mazur. Nr 107, poz. 1765), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( tj.Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) po uzyskaniu opinii komisji nagród zarządzam, co następuje:

Starosta Powiatu Iławskiego przyznał nagrody:

  • Stanisławowi Kożuchowskiemu – nauczycielowi podstaw przedsiębiorczości, muzyki w Zespole Szkół  Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie;
  • Elwirze Fiałkowskiej – pedagogowi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie;
  • Anetcie Karpińskiej – nauczycielowi języka polskiego Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie;
  • Mariuszowi Wolańskiemu – wicedyrektorowi, nauczycielowi języka angielskiego   w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;
  • Rafałowi Szczawińskiemu – nauczycielowi informatyki w Zespole Szkół w Lubawie;
  • Karolowi Juszczakowi – wicedyrektorowi, nauczycielowi zawodowych przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu;
  •  Przemysławowi Maluchnikowi – nauczycielowi wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach;
  •  Justynie Milewskiej – wicedyrektorowi, nauczycielowi w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie;
  •  Katarzynie Annie Białek – pedagogowi, logopedzie w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie;
  •  Romanowi Groszkowskiemu – dyrektorowi, nauczycielowi historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.


 www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)