Julia Majkowska, absolwentka liceum, laureatka Ogólnopolskiego Programu „Matura na 100 procent” w towarzystwie dyrektora iławskiego liceum Romana Groszkowskiego

Julia Majkowska, dziś już absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, znalazła się w gronie 62  najlepszych maturzystów w Polsce, wyłonionych spośród 273 419. Ranking przeprowadzony został w ogólnopolskim projekcie „Matura na 100 procent”, realizowanym przez Fundację Zawsze Warto we współpracy z Państwową Komisja Egzaminacyjną (CKE) w Warszawie oraz oraz Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi (OKE) już po raz ósmy.– Serdecznie gratuluję Julii wspaniałego wyniku matury i wysokiego miejsca w tak szacownym gronie maturzystów z całej Polski. To ogromny sukces – mówi Roman Groszkowski, dyrektor ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie. –  Jesteśmy niezmiernie dumni  i cieszymy się bardzo. Julia jest naszą bohaterką i wierzę, że przykładem i inspiracją dla innych uczniów. duplom lo

Projekt „Matura na 100 procent”

Aby zostać laureatem projektu, trzeba było spełnić następujące kryteria:

  • w danym roku szkolnym po raz pierwszy zdać egzamin maturalny organizowany przez CKE,
  • przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych,
  • przystąpić do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym,
  • z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskać wynik co najmniej 90% i z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskać wynik 100%.

Julia Majkowska spełniła wszystkie te wymogi. Maturę na poziomie podstawowym zdawała  z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki, natomiast poziom rozszerzony z języka polskiego i języka angielskiego. Julia Majkowska uczęszczała do  klasy o profilu  humanistycznym. Jak przebiegała jej nauka w trybie zdanym w minionym roku szkolnym?

– Dla mnie nauka zdalna była wspaniałym rozwiązaniem, gdyż od zawsze lubiłam i lubię pracować samodzielnie i można powiedzieć, że paradoksalnie pandemia mi pomogła – mówi Julia Majkowska. – Wymagało to owszem samodyscypliny, ale nie mam z tym problemu. Po prostu się uczyłam, dużo czytałam i nic mnie nie rozpraszało.

Dziś Julia Majkowska jest już studentką Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Kryminologii i Wymiaru Sprawiedliwości, na studiach anglojęzycznych. Czuje się w pełni studentką i jest skupiona na nowych wyzwaniach naukowych.

– Na tę chwile nauka na studiach przebiega w trybie zdalnym – mówi Julia. – Kierunek studiów jest bardzo ciekawy, dający na pewno duże perspektywy na przyszłość. Chciałabym kiedyś pracować w instytucji międzynarodowej i wykonywać ciekawą pracę. Nowością w nauce jest to, że wykłady odbywają się w języku angielskim. Na początku czułam lekki stres, ale okazało się, że niepotrzebnie. 

Zeromek Julia Najkowska

Julia Majkowska w murach dawnej szkoły z dyrektorem Romanem Groszkowskim, zastępcą dyrektora Agatą Dąbrowską (z prawej strony) oraz wychowawcą Marią Madej. Odebrała także dyplom przyznający stypendium Starosty Powiatu Iławskiego


LINK DO BIULETYNU FUNDACJI „ZAWSZE WARTO”:

Matura na 100% – Biuletyn Fundacji Zawsze Warto


Fot. www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)