Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

Stan powiatowych dróg samorządowych wciąż jest jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jest także czynnikiem obciążającym aktywność  gospodarczą i inwestycyjną. Powiat Iławski leży w zachodniej części regionu, jednego z najbiedniejszych województw – województwa warmińsko-mazurskiego. Słabo zaludnione województwo o stosunkowo dużej sieci dróg samorządowych boryka się od lat z problemem finansowania tego typu działań. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że powiat iławski wygląda nieco lepiej na tle innych powiatów naszego województwa, w szczególności w stosunku do powiatów leżących na wschodzie naszego regionu. Inwestycje drogowe Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie  w roku 2021 z budżetu Powiatu Iławskiego, bez wsparcia rządowego realizuje pięć inwestycji:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1301 N gr. woj, (Latkowo) – Bajdy – Zalewo – odcinek o długości 1 km

– wykonawca: DROGOMEX Sp. z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie

– termin wykonania: do 30.09.2021 r.

– wartość zadania: 1.180.750,52 zł

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285 N Sobiewola – Goryń- Krzywka o długości 600 metrów bieżących

– wykonawca: DROGOMEX Sp. z.o.o. z siedziba w Pruszkowie

– termin wykonania do 24.09.2021 r.

– wartość zadania: 349.766,40 zł

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208 N Ogrodzieniec – Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w miejscowości Gulb – odcinek o długości 1 km

– wykonawca: DROGOMEX Sp. z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie

– termin wykonania: do 24.09.2021 r.

– wartość zadania: 809.066,66 zł

 1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333 N (ul. Wojska Polskiego w Iławie) – budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi.

– wykonawca: FISZER Spółka z.o.o. w Brodnicy

– termin wykonania: do 31.08.2021 r.

– wartość zadania: 187.392,20 zł

 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272 N Rakowice-Lubawa na odcinku Targowisko Dolne – Lubawa – etap I – przebudowa przepustu

– wykonawca: FISZER Spółka z.o.o. w Brodnicy

– termin wykonania: do 31.10.2021 r.

– wartość zadania: 159.380,00 zł


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest kontynuacją tzw. Schetynówek. Dofinansowanie te dotyczą budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie otrzymuje się na podstawie wniosków składanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejsza ocenę wniosków odpowiadają wojewodowie. Na razie wcześniejsze wnioski naszego powiatu nie uzyskały uznania decydentów. Dofinansowanie wyniosło 0 zł. Próbujemy jednak dalej.

Nasze wnioski, które zostały złożone na rok 2022:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848 N – ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej

– planowane rozpoczęcie robót: 15.04.2022 r.

– planowane zakończenie robót: 15.10.2022 r.

– całkowita wartość zadania: 1.877.752,10 zł

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275 N Kamieniec-Ulnowo na odcinku Kamieniec-Rudniki na odcinku o długości 1,422 km

– planowane rozpoczęcie robót: 15.04.2022 r.

– planowane zakończenie robót: 15.10.2022 r.

– całkowita wartość zadania: 3.607.803,26 zł

 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329 N Boreczno-Iława na odcinku Urowo – Iława o długości 12 km

– planowane rozpoczęcie robót: 15.04.2022 r.

– planowane zakończenie robót: 30.10.2022 r.

– całkowita wartość zadania: 19.405.241,99 zł


 Rządowy Fundusz Polski Ład to nowe i dodatkowe podejście do problemów dróg samorządowych. Można złożyć trzy wnioski.

– Pierwszy wniosek bez kwoty  ograniczenia

– Drugi wniosek, którego wartości dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

– Trzeci wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Wnioski Samorządu Powiatu Iławskiego do Rządowego Funduszu Polski Ład:  

 1. ­PROJEKT NR 1 – DO 30 MLN ZŁ

Nazwa inwestycji: Rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1272 N i 1307 N.

Opis inwestycji:

Droga powiatowa nr 1272N Rakowice – Lubawa – rozbudowa na odcinku  Targowisko Dolne – Lubawa (ul. Przemysłowa) – około 2,36 km; budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni , przebudowa przepustów, budowa chodników oraz ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, przebudowa zjazdów, budowa oświetlenia.

Droga powiatowa nr 1307N Susz – Dobrzyki – Zalewo, rozbudowa na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd – około 10,75 km, poszerzenie jezdni, przebudowa zatok autobusowych z peronami, przebudowa przepustów, wzmocnienie poboczy, przebudowa zjazdów, odbudowa rowów.

Przewidywany okres realizacji inwestycji:

Otrzymanie wstępnej promesy i zawarcie umowy z wykonawcą: do 31.12.2021 r.

Realizacja robót budowlanych: styczeń 2022 r. – grudzień 2023 r.

Przewidywana wartość inwestycji: 30.000.000,00 zł

Kwota udziału własnego: 1.500.000,00 zł

 

 1. PROJEKT NR 2- BEZ LIMITU

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1295N, 1329N, 1333N

Opis inwestycji:

Droga nr 1295N przebudowa na odcinku Kamieniec-Rudniki – około 1,42 km, poszerzenie jezdni, przebudowa zjazdów, wzmocnienie poboczy.

Droga nr 1329N – rozbudowa na odcinku Urowo-Tynwałd – około 12 km, poszerzenie jezdni, przebudowa zatok autobusowych z peronami, przebudowa przepustów, wzmocnienie poboczy, przebudowa zjazdów, odbudowa rowów.

Droga nr 1333N – przebudowa z rozbudową ul. Wojska Polskiego w Iławie – około 1,929 km, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni, budowa chodników oraz ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, przebudowa zjazdów, budowa oświetlenia.

Przewidywany okres realizacji inwestycji:

Otrzymanie wstępnej promesy i zawarcie umowy z wykonawcą: do 31.12.2021 r.

Realizacja robót budowlanych: styczeń 2022 r. – grudzień 2023 r.

Przewidywana wartość inwestycji:  37.000.000,00 zł

Kwota udziału własnego: 1.850.000,00 zł

 

 1. PROJEKT NR 3 – DO 5 MLN ZŁ

Nazwa inwestycji: Modernizacja budynku w Suszu z przeznaczeniem na Dom Dla Dzieci.

Wartość inwestycji: 5.900,000,00 zł.

Kwota udziału własnego: 900 tys. zł.

Tak jak większość samorządów w naszym kraju złożyliśmy wszystkie trzy projekty  oczekując sprawiedliwej oceny  i pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków. Jesteśmy bogaci w nadzieję a biedni w oczekiwania.


 Zarząd Powiatu Iławskiego