We wtorek 28 września 2021 r. o  godz. 13.30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za I półrocze 2021 roku,
  2. informacja dot. dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących
    w 2019r. i 2020r. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie