Sesja rady Powiatu odbędzie się w trybie zdalnym. Zdjęcie jest ilustracją do tematu.

W czwartek 30 września 2021 roku, o godz. 13.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

  1. sprawozdania kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu iławskiego w 2020 roku,
  2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz kasację aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
  3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
  4. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034.