16 września ogłoszony został szósty nabór na najem biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Do dyspozycji przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie powiatu iławskiego oddane zostały cztery biura o różnych powierzchniach: od 9,46 m2 do 22,89 m2. Wynająć je można w preferencyjnych cenach, choć pod pewnymi warunkami.W pierwszym tegorocznym naborze przedsiębiorcy i osoby planujące założenie działalności gospodarczej, którzy zadeklarują zarejestrowanie działalności gospodarczej najpóźniej do 30 listopada, mogą starać się o najem umeblowanych i klimatyzowanych biur o powierzchni 9,46 m2 z dwoma stanowiskami pracy, 17,52 m2 z czterema stanowiskami pracy, 18,65 m2 z czterema stanowiskami pracy oraz 22,89 m2 z pięcioma stanowiskami pracy. Trzy z nich znajdują się na parterze, jedno na piętrze budynku przy ul. Andersa 12. Biura wynająć będzie można na okres 12 lub 24 miesięcy.

Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi obecnie 22,5 zł brutto, co oznacza, że miesięczne koszty najmu, w zależności od powierzchni, wynosić będą odpowiednio 212,85 zł, 394,20 zł, 419,63 zł i 515,03 zł. W tę cenę wliczone są koszty eksploatacyjne oraz merytoryczne wsparcie pracowników inkubatora. Do dyspozycji klientów jest też ogrodzony parking. Budynek Inkubatora jest ponadto monitorowany.

Zasady naboru, który został ogłoszony 16 września, określa regulamin, opublikowany na stronie www.inkubator.ilawa.pl. Szczegółowe wytyczne, w tym warunki naboru, znajdują się w ogłoszeniu o naborze. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 września.

Podmioty, które w wyniku naboru zostaną przyjęte do Inkubatora, zostaną zobowiązane, zgodnie ze złożoną ofertą, do przedstawienia pomysłu na rozwiązanie wybranego problemu społecznego lub gospodarczego powiatu iławskiego oraz przedłożenia propozycji działań, które będą musiały zostać następnie zrealizowane w czasie pobytu w Inkubatorze. Zgodnie z projektem umowy, na wybranych podmiotach spoczywać będzie ponadto obowiązek ubezpieczenia biur.

To już szósty nabór na biura w Inkubatorze Technologicznym w Iławie, który powstał w czerwcu 2019 roku. Celem jednostki, która jest częścią Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu iławskiego, między innymi przez pomoc młodym firmom w osiągnięciu zdolności do samodzielnego funkcjonowania i tworzenie warunków sprzyjających ich rozwojowi. Firmy mogą wynajmować w inkubatorze biura w preferencyjnych cenach, jednak maksymalnie przez okres dwóch lat.

Osoby zainteresowane najmem powierzchni biurowej mogą obejrzeć budynek Inkubatora i biura od 16.09.2021 r. po wcześniejszym kontakcie e-mailowym: m.mlotek@pup.ilawa.pl i w.wierzchowski@pup.ilawa.pl lub telefonicznym: 89 67 17 910 i 89 67 17 911.

Kolejny nabór planowany jest na marzec 2022 roku lub, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów z kolejnymi najemcami, wcześniej. Aktualne informacje na temat dostępności biur publikowane będą na stronie www.inkubator.ilawa.pl.

Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem o naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka

Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Formularz zgłoszenia
 3. Karta oceny
 4. Projekt umowy
 5. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego
 6. Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie
 7. Cennik usług
 8. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami
 9. Oświadczenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 10. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie