W czwartek 23 września br., o godz. 10.00, w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Iławskiego. Głównym tematem obrad komisji będzie analiza wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za I półrocze 2021 r.