We wrześniu w klasie 2 B Technikum Elektrycznego rozpoczęły się pierwsze lekcje z cyklu „Ciekawa historia”. Zajęcia mają pokazać uczniom, że historia nie jest tylko zbiorem dat, wydarzeniem i postaci. Na lekcjach młodzież może spojrzeć na historię dziejów człowieka, jako ciągłość przyczynowo – skutkową, która uczy w niezwykle ciekawy i wciągający sposób, jak dziś mamy żyć i postępować. Historia ma być ciekawa dla uczniów a taka właśnie jest w naszej szkole.Pierwszym z tematów realizowanym podczas z cyklu zajęć „Ciekawa historia” była reformacja w Europie a dokładnie jej twórcy. Uczniowie zostali podzielenie na dwuosobowe grupy, w których do opracowania i prezentacji przed klasową publicznością mieli następujące tematy:

 1. Kim był Marcin Luter – przedstawienie postaci
 2. Omówienie przyczyn wystąpienia Lutra przeciwko wierze katolickiej i papieżowi?
 3. Główne zasady wyznania ewangelickiego
 4. Zasięg i rozprzestrzeniania się protestantyzmu w Europie.
 5. Kim był Jan Kalwin – przedstawienie postaci
 6. Opisz wygląd zboru kalwińskiego, wskaż różnicę w stosunku do kościoła katolickiego
 7. Główne zasady kalwinizmu.
 8. Zasięg i rozprzestrzeniania się kalwinizmu w Europie.
 9. Kim był Henryk VIII?
 10. Podaj przyczyny odejścia Henryka VIII od katolicyzmu.
 11. Główne zasady Kościoła anglikańskiego.
 12. Omów funkcjonowanie Kościoła narodowego w Wielkiej Brytanii dziś.

Uczniowie po przeanalizowaniu materiałów dotyczących reformacji zabrali się do pracy, która poza zdobyciem wiedzy pokazała, jak ugryźć historię w ciekawy i zachęcający do odkrywania sposób. Po przygotowaniu barwnych plakatów uczniowie przystąpili do prezentacji. Znaleźli się też tacy, którzy rapując opowiadali o reformacji, czyli rozłamie chrześcijaństwa zachodu. Klasa dowiedziała się dlaczego żony Henryk VIII traciły głowy nie z miłości a przez ścięcie, czym rożni się zbór kalwiński od świątyni katolickiej oraz kim była żona Marcina Lutra. Po lekcji każdy już wie kto dziś jest głową Kościoła w Wielkiej Brytanii.

Uczniowie klasy 2 B, którzy wiele wiedzą o elektryczności udowodnili, że historią ciekawą być może. Zajęcie okazały się również idealną okazją do integracji klasowej.  Uczniowie już pytają o kolejną lekcję z cyklu „Ciekawa historia”.

Opracowała: Katarzyna Granacka


Fotorelacja dokumentująca jedynie skrawek pracy młodzieży Zespołu Szkół w Lubawie.


Źródło: Zespół Szkół w Lubawie