Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie składają kondolencje najbliższej rodzinie zmarłej śp. Magdaleny Kopańskiej.

kondolencje PCPR