Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie informuje, że  w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii oraz w związku z obowiązującymi ograniczeniami określonymi w wytycznych sanitarnych do realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, dbając przede wszystkim o zdrowie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – nauczycieli i trenerów, Zarząd PSZS w Iławie podjął decyzję o niepodejmowaniu rozgrywek sportowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 (tj. do dnia 24 stycznia 2022 roku).Kolejne decyzje dotyczące rozgrywek sportowych oraz przyszłej działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie będą podane po zakończeniu okresu ferii zimowych obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 (zakończenie ferii zimowych dla województwa warmińsko – mazurskiego zgodnie z kalendarzem roku szkolnego: 06 luty 2022r.), w oparciu o sytuację, która panować będzie w naszym województwie oraz całym kraju.

Grzegorz Grabski, Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie