Na Cmentarzu Komunalnym w Iławie odbyła się dziś uroczystość związana z obchodami 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Gospodarzem jej był Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski. Uroczystość odbywała się w warunkach pandemii, w związku z czym formuła jej została okrojona – jedynym miejscem obchodów był Cmentarz Komunalny.kombatanci

W obchodach wzięli udział  przedstawiciele organizacji kombatanckich:

– Kombatanci Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
na czele z Panem Julianem Blankiem –  Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie, jednocześnie reprezentującym iławskie organizacje kombatanckie,

– Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału w Iławie na czele z Prezesem Panem Eugeniuszem Dębińskim.

–  przedstawiciele Stowarzyszenia „Polskich Dzieci Wojny” Oddział Terenowy w Iławie na czele z Prezesem Oddziału Panem Antonim Kwaśniewskim.

Obecni byli także przedstawiciele  samorządów, m.in.  Bernadeta Hordejuk – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Maciej Rygielski – Członek Zarządu Powiatu Iławskiego, Dawid Kopaczewski – Burmistrza Miasta Iława, Michał Młotek – Przewodniczącego Rady Miasta Iława, Krzysztof Harmaciński – Wójta Gminy Iława, Andrzej Brach – Zastępcę  Wójta Gminy Iława. Zaproszony został także Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Niestety nie mógł przyjechać, ale zwrócił się do uczestników uroczystości ze stosownym pismem.

Służby mundurowe i szkoły powiatowe także miały swoich przedstawicieli tego dnia: młodszego inspektora Waldemara Pankowskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Iławie, kapitana Gawła Gałdzińskiego  –  Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie, brygadiera Krzysztofa Tomanka Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, Elżbietę Gościńską – Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Romana Groszkowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, Wojciecha Wegnera – Zastępcę Dyrektora Zespołu Placówek  Szkolno – Wychowawczych w Iławie,  Mariusza Wolańskiego – Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Michała Kowalewskiego – Kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.

Nie mogło zabraknąć przedstawicieli  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie na czele z  Panem Henrykiem Okuniewiczem – Przewodniczącym Oddziału Rejonowego w Iławie, podharcmistrza Piotra Jakimowicza – Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Iława, harcmistrza Macieja Marciniaka – Zastępcę Komendanta ds. Organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Iława. W uroczystości brała również młodzież ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego, a także harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  w Iławie.

Po złożeniu wieńców pod Grobem Nieznanego Żołnierza przedstawiciele Stowarzyszenia „Polskich Dzieci Wojny” Oddział Terenowy  w Iławie  wręczyli Staroście książkę pt. „Dzieci Wojny. Wspomnienia”.www.powiat-ilawski.pl

Fot. M. Rogatty