Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski składają kondolencje rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego Starosty Powiatu Płockiego ś.p. Mariusza Bieńka.


kondolencje Starosta Płocki