W czwartek 26 sierpnia o godz. 13:30 obradować będą na wspólnym posiedzeniu Komisje Rady Powiatu a o godz. 14:00 rozpocznie się Sesja Rady Powiatu Iławskiego.26 sierpnia br. o godz. 13.30 w systemie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Powiatu Iławskiego. Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

  1. zaopiniowanie projektu uchwały w  sprawie przyjęcia przez Powiat Iławski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej,
  2. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034.

Tego samego dnia, tj. 26 sierpnia br., o godz. 14.00, również w systemie zdalnym odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Iławski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
  3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034.

Fot. Zdjęcie ilustracyjne