Informujemy, iż inwestycja pn. „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo”, dofinansowana została ze środków budżetu państwa, z rezerwy subwencji ogólnej.Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego a następnie budowę nowego przepustu. Celem inwestycji jest polepszenie warunków bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom drogi jak i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji obiektu. Z dniem 01.09.2021 r. w związku z rozpoczęciem w/w prac na drodze powiatowej nr 1216N w m. Złotowo będzie ona na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 537 do obiektu mostowego okresowo wyłączona z ruchu. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów lub w miarę możliwości omijanie w/w odcinka robót.

Całkowity koszt inwestycji: 430 977,54 zł

Wartość dofinansowania: 215 488,00 zł