Na terenie całej Polski realizowane są inwestycje z zakresu łączności publicznej, które zapewnią gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom dostęp do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu. W związku z pojawiającymi się nieuzasadnionymi kontrowersjami Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił publiczną bazę danych o poziomach pola elektromagnetycznego, emitowanego przez instalacje łączności mobilnej. Na stronie internetowej https://si2pem.gov.pl/  mogą Państwo m.in. sprawdzić symulację bieżącego poziomu emisji pola elektromagnetycznego dla dowolnie wybranego punktu na mapie Polski.


www.powiat-ilawski.pl