W sobotę 28 sierpnia Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski  wziął udział w symbolicznym otwarciu drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola – Goryń – Krzywka. Uroczystość była połączona z oddaniem do użytku placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Krzywki w Gminie Kisielice.W uroczystości wzięła udział także Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, a wstęgę wspólnie ze Starostą Bartoszem Bielawskim przecinali także Rafał Ryszczuk, burmistrz Kisielic i Jarosław Zaborowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach i jednocześnie sołtys Krzywki. Obecni byli także mieszkańcy Krzywki, którzy dziękowali samorządowcom za nowe inwestycje i nie ukrywali, że mają kolejne oczekiwania i marzenia.

  Przebudowa wspomnianej drogi powiatowa istotnie poprawiła jakość parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Nawierzchnię jezdni wykonano z asfaltobetonu szerokości 5,00 m, pobocza obustronne o szerokości 1,00 m z kruszywa. Rowy przydrożne zostały odmulone, oczyszczone i odbudowane.


www.powiat-ilawski.pl

Fot. M.Rogatty, Fot. Arch. Bernadety Hordejuk