Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie rozpoczyna realizację nowego projektu skierowanego do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców powiatu iławskiego pn. „Akademia Obywatelska – edukacja i aktywizacja społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami”. Właśnie trwa rekrutacja!Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, świadomości ekologicznej i samoorganizacji obywatelskiej wśród 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców powiatu iławskiego, w okresie od sierpnia do grudnia 2021. Uczestnicy wezmą udział w działaniach realizowanych w ramach czterech modułów:

I. SAMODZIELNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ: treningi w mieszkaniu wspomaganym (trening umiejętności praktycznych, higieny, ekonomiczny, kulinarny, zarządzania mieszkaniem, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności społecznych, autonomii decyzyjnej, interpersonalny, integracji);

II. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: warsztaty edukacyjne dla self-adwokatów, zajęcia tematyczne prowadzone przez self-adwokatów, zajęcia oparte na doświadczeniach innych osób;

III. KLIMAT I EKOLOGIA: warsztaty ekologiczne, zajęcia terenowe;

IV. DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE: warsztaty medialne i przygotowywanie publikacji tekstowych, dźwiękowych i filmowych.


Informacje dla zainteresowanych i zgłoszenia:

PSONI Koło w Iławie

Biuro Projektu, pok. 101 (I piętro)

ul. Wiejska 2 D

14-202 Iława

tel. 500 292 014


Akademia 2