Informujemy, że na stronie internetowej: https://bezkolejki.eu/spilawa istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie. System umożliwia rezerwację terminu w sprawach związanych z pojazdami. Umówić można się z wyprzedzeniem do 30 dni.W celu dokonania rejestracji należy podać imię, nazwisko  i adres e-mail. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość  potwierdzająca rezerwację na wybrany dzień i godzinę. W wiadomości będzie również sześciocyfrowy kod wygenerowany dla rezerwacji.

  1. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się z dowodem tożsamości w Wydziale Komunikacji 10 minut przed umówioną godziną spotkania,
  2. Stawiając się w Wydziale Komunikacji, należy podejść do biletomatu systemu kolejkowego. Na ekranie biletomatu należy wybrać opcję: „Potwierdzenie umówionej wizyty”, po czym wprowadzić sześciocyfrowy kod wygenerowany dla rezerwacji (Kod znajduje się na potwierdzeniu otrzymanym w wiadomości mailowej)
  3. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane personalne wystawiono rezerwację. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
  4. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (członkowie rodzin, grupy pracownicze) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób (w tym małoletnich dzieci).
  5. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznemu opóźnieniu, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
  6. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania (z uwzględnieniem punktu 2 niniejszej instrukcji) i niewygenerowanie biletu skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji.
  7. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
  8. W przypadku rezygnacji z wizyty w Wydziale Komunikacji, po uprzednim dokonaniu takiej rezerwacji, prosimy o anulowanie jej, korzystając z linka umieszczonego w niniejszej wiadomości. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.
  9. Wygenerowany bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do odpowiedniego stanowiska pracy.

www.powiat-ilawski.pl