We wtorek 13 lipca Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski uczestniczył w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 w Iławie, podczas której wręczono dyplomy uznania najstarszym członkom stowarzyszenia. Była to także okazja do spotkania się z seniorami po długim, ponad rocznym czasie. Uroczystość, w której uczestniczyli także inni samorządowcy z powiatu, połączona była z poczęstunkiem a odbyła się w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie.Lokalny oddział Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939 – 1945 istnieje w naszym powiecie od 2018 roku i zrzesza mieszkańców z terenu całego powiatu. Prezesem stowarzyszenia jest Antoni Kwaśniewski, który przywitał gości i poprowadził uroczystość. A udział w niej wzięli przedstawiciele niemal wszystkich samorządów powiatu iławskiego oraz jednostek na co dzień pracujący z osobami starszymi.

Stowarzyszenie ma na celu  przede wszystkim integrację wszystkich polskich małoletnich ofiar II wojny światowej i doraźną pomoc najuboższym w tym środowisku. Polskie małoletnie ofiary wojny to osoby, które do dnia 08.05.1945 r. nie ukończyły 18 lat i jako niepełnoletnie dzieci były niewinnymi ofiarami zbrodniczej napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i związku sowieckiego w 1939 roku.

 Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)