W dniu 22 lipca, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie www.powiat-ilawski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) ukazała się informacja dotycząca dotacji na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – etap I, która jest odzwierciedleniem  zapisów umowy zawartej pomiędzy Kuratorium Oświaty  a Starostwem Powiatowym w Iławie. Umowa ta zawiera termin i zakres umieszczenia takiej informacji. Dlatego publikacja dotyczyła tylko części całego montażu finansowego inwestycji. Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski  przybliży Państwu cały proces i wielkość pozyskanego dofinansowania oraz koszt całkowity inwestycji.


– Zarząd Powiatu Iławskiego i Rada Powiatu Iławskiego w 2019 roku podjęły decyzję o budowie nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie. W ślad za tym, zgodnie z procedurami, został ogłoszony przetarg na wykonawstwo i nadzór. Wartość całkowita inwestycji po przetargu  wyniosła 22. 407. 590, 60 zł. Czas realizacji został określony na 3 lata,  tj. 2019-2021 rok. I tak została podpisana umowa z wykonawcą, która przewiduje okres realizacji od maja 2019 r. do 30 października 2021 r. – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego.

W tym samym roku, tj. w 2019, został złożony wniosek do Samorządu Wojewódzkiego  (Urząd Marszałkowski w Olsztynie) o dofinansowanie tej inwestycji ze środków PFRON, którymi dysponuje Samorząd Województwa.

Jednocześnie, tj. także w 2019 roku, został złożony wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (Urząd Wojewódzki w Olsztynie) o dotację na tę inwestycję ze środków budżetu państwa.

W odpowiedzi Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył pozytywnie wniosek Powiatu Iławskiego i podpisał z Powiatem umowę 3-letnią (2019-2021 r.), przy czym wysokość dofinansowania każdego roku była określana odrębnym aneksem do umowy.

– W roku 2019 dotacja wyniosła 2. 707. 924, 00 zł

– W roku 2020 r. dotacja wyniosła 2. 400. 000, 00 zł

– W roku 2021 dotacja wyniosła 1. 269. 849, 00 zł.

Co daje łącznie  6. 377. 773, 00 zł.

Natomiast wniosek, który został złożony do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uzyskał pozytywną decyzję dopiero 30 października 2020 roku i w ślad za tym w grudniu 2020 r. Kuratorium Oświaty w imieniu Wojewody  podpisało z nami dwie umowy – wyjaśnia Starosta. – Pierwsza dotyczyła finansowania tej inwestycji  w 2020 roku, na kwotę 744. 465, 00 zł a druga umowa, ze stycznia 2021 roku,  na kwotę 2. 315. 295, 00 zł. Co daje łącznie 3. 089. 760, 00 zł.  Przy czym każda dotacja jest dotacją roczną, rozliczaną w danym roku budżetowym. Termin rozliczenia obydwu dotacji (z Samorządu Województwa i z Urzędu Wojewódzkiego) za rok 2021 nastąpi 30 listopada 2021 roku – co wynika z zawartych umów.


www.powiat-ilawski.pl , Fot. M. Rogatty