19 lipca z prof. Stefanem Nowakiem spotkali się iławscy radni: Michał Młotek i Dariusz Paczkowski. Spotkanie dotyczyło możliwych kierunków rozwoju turystki wodnej w Iławie i na Jezioraku

Od 18 do 20 lipca w Porcie Śródlądowym w Iławie stacjonuje jednostka naukowo-badawcza, która w maju tego roku wyruszyła w rejs z Raciborza. Trasę do Iławy pokonała korzystając wyłącznie z silnika elektrycznego napędzanego energią słoneczną.Wszystko w ramach popularnonaukowego projektu, kierowanego przez prof. Stefana Nowaka z Zakładu Zarządzania Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, którego celem jest analiza możliwości zastosowania napędu elektrycznego w żegludze śródlądowej. W realizację projektu zaangażowały się także Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Śląski oraz firmy i samorządy, w tym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejs rozpoczął się 8 maja w Raciborzu. Od wtedy prof. Stefan Nowak wraz ze studentami, którzy rotacyjnie towarzyszyli mu podczas wyprawy, odwiedzili między innymi Opole, Wrocław, Szczecin, Kołobrzeg, Gdynię, Elbląg i Ostródę. 18 lipca jednostka, pokonując Kanał Elbląski, pojawiła się na Jezioraku, by wieczorem dopłynąć do Iławy.

Jednostka naukowo-badawcza zacumowała w Porcie Śródlądowym, a konkretnie przy Alei Żeglarskiej, gdzie wzbudzała niemałe zainteresowanie wśród żeglarzy i gości portu. Wszyscy zwracali uwagę na nietypową konstrukcję łodzi (jednostka powstała na bazie szalupy ratunkowej, która wcześniej eksploatowana była na zbudowanym w 1981 roku zbiornikowcu „Che Guevara”), ale i na dużą powierzchnię paneli fotowoltaicznych, które są dla łodzi jedynym źródłem energii. Przy optymalnym nasłonecznieniu, dają one jednostce możliwość pływania około 4 godzin dziennie.

Główne kierunku badań i analiz projektu kierowanego przez prof. Nowaka koncentrują się na możliwościach zastosowania napędu elektrycznego w żegludze śródlądowej.

Załoga jednostki dokonuje także oceny przygotowania szlaków wodnych do uprawiania ekoturystyki oraz poziomu bezpieczeństwa wodnego ruchu turystycznego na trasie rejsu. Dużą wagę przywiązuje również do zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Uczestnicy rejsu opracowują między innymi zestawienie dzikich wysypisk z trasy rejsu. Z każdego odcinka rzek i jezior pobierane są ponadto próbki wody i osadów do dalszych badań. Badana jest też jakoś powietrza na całej trasie rejsu.

Informacje o projekcie ukazują się na bieżąco na stronie http://ecoawf.pl/ oraz w mediach społecznościowych pod adresem facebook.com/ecoawf.


jednostka

Jednostka powstała na bazie szalupy ratunkowej, która wcześniej eksploatowana była na zbudowanym w 1981 roku zbiornikowcu „Che Guevara”

Fot. Archiwum Powiatu Iławskiego