Informujemy, iż Projekt pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – etap I”, dofinansowany został ze środków Budżetu Państwa, z dotacji celowej.Projekt obejmuje budowę nowej placówki wraz z centrum rehabilitacji, przystosowanej  do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Celem projektu jest stworzenie kompleksowo wyposażonego ośrodka, gwarantującego należytą edukację, rehabilitację, terapię oraz rozwój osobom korzystającym z placówki. Inwestycja skierowana jest w szczególności dla uczniów, rodziców oraz pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 

Całkowity koszt inwestycji: 22 407 590,60 zł

Wartość dofinansowania z dotacji celowej: 3 089 760,00 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 942 940,31 zł