Stowarzyszenie Sursum Corda, jako realizator zadania publicznego powierzonego przez Powiat Iławski,  w piątek 11 czerwca 2021 r. organizuje  bezpłatne szkolenie online: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE – ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, WYKORZYSTANIE.System darmowych świadczeń obejmuje każdy samorząd terytorialny, stanowiąc narzędzie mogące wydatnie wspierać mieszkańców znajdujących się w potrzebie, w tym dotkniętych przemocą domową.
Działające codziennie punkty pomocy gwarantują bezpłatny dostęp do specjalistów (prawników, doradców i mediatorów) wszystkim osobom, których nie stać na płatną pomoc prawną.

Bezpłatne szkolenie adresowane jest m.in. do:

  • Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Szkół (nauczycieli / pedagogów)
  • Ośrodków pomocy społecznej
  • Urzędów administracji samorządowej
  • Organizacji pozarządowych z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i poradnictwa
  • Instytucji pomocowych / poradniczych / kościołów lub związków wyznaniowych
  • KAŻDEGO, kto chciałby dowiedzieć się o systemie nieodpłatnych świadczeń.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty związane z zakresem merytorycznym oraz zasadami korzystania z nieodpłatnej pomocy.
Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnym, półrocznym wsparciem merytorycznym w obszarze tematycznym szkolenia. Oznacza to, że w ciągu 6 miesięcy po szkoleniu będzie mógł konsultować się telefonicznie lub mailowo z prowadzącym, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, problemów, bądź gdyby stan prawny w tym zakresie ulegał zmianom.

Wierzymy, że tematyka szkolenia może być przydatna dla specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami w trudnych sytuacjach, a wiedza dotycząca świadczeń kluczowa, by większa ilość mieszkańców mogła korzystać z systemu nieodpłatnych świadczeń.

————————
Temat szkolenia:  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE – 
ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, KORZYSTANIE
Termin i godzina11 czerwca 2021 r. (piątek), godz. 12.45- 13.30

Rejestracja https://app.evenea.pl/event/powiatilawski/ do 10.06.2021r.

Forma szkolenia:  ONLINE (po rejestracji uczestnicy otrzymają mailem link do spotkania)
————————-