Przedsiębiorcy i osoby poszukujące pracy z terenu powiatu iławskiego mogą korzystać nie tylko ze wsparcia finansowego urzędu, ale też z możliwości, jakie daje regionalna platforma rekrutacyjna www.pracawnet.pl. To autorski pomysł powiatowych urzędników, któremu przyglądają się dziś inne urzędy pracy w Polsce

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców i osób bezrobotnych z terenu powiatu iławskiego cieszyły się tegoroczne nabory, ogłoszone przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Zainteresowane firmy i mieszkańcy powiatu mogli pozyskać środki między innymi na otwarcie działalności gospodarczej, wyposażenie nowych stanowisk pracy oraz udział w szkoleniach, kursach a nawet studiach podyplomowych.W pierwszej kolejności w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przekazał środki na kształcenie pracowników. Przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpoczęło się 1 marca. KFS to wydzielona część Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, między innymi na kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych czy badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki i sytuacji na rynku pracy. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przeznaczył na ten cel prawie 400 tys. zł.

O środki z KFS starało się w tym roku aż 160 pracodawców z terenu powiatu iławskiego, ostatecznie wsparcie trafiło do 74 firm, które przeszkolą swoich pracowników w najróżniejszych obszarach, od eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych, przez nowoczesne zabiegi kosmetyczne i pinoterapię aż po księgowość i wykorzystanie potencjału sklepu Amazon.

Kolejny nabór wniosków z dodatkowo pozyskanych środków w ramach KFS przewidywany jest we wrześniu tego roku.

Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość wsparcia w tym przypadku wynosiła 25 tys. zł i o taką kwotę mogły starać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. – Naszym celem w tym przypadku jest rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób młodych, które często mają pomysł na własny biznes i chcą otworzyć własną firmę, ale nie mają środków na start – mówi Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

W tym roku w pierwszym naborze wpłynęło 111 wniosków, dotacje trafią do  co najmniej 85 osób, co skutkować będzie utworzeniem takiej samej liczby nowych firm na terenie powiatu iławskiego. Powstaną firmy zajmujące się świadczeniem usług informatycznych, sprzątających, budowlanych, wykonywaniem instalacji elektrycznych, nowe warsztaty samochodowe, część nowych działalności zajmie się projektowaniem wnętrz, usługami kosmetycznymi, krawieckimi czy marketingiem i reklamą. – Warto zaznaczyć, że na koniec 2020 roku liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu iławskiego wynosiła 7883 – informuje Michał Młotek, zastępca dyrektora ds. przedsiębiorczości. – Powiatowy Urząd Pracy w Iławie od 2016 do 2020 roku, nie wliczając jeszcze danych z 2021 roku, udzielił łącznie 643 dotacji na otwarcie własnego biznesu – dodaje.

Przedsiębiorcy mogli w tym roku starać się już także o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych. To pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, której celem jest obniżenie pracodawcom kosztów zatrudnienia oraz wzrost zatrudnienia. Polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Refundacja wiąże się, oczywiście, z zatrudnieniem na doposażonym stanowisku osoby bezrobotnej. Wysokość refundacji, którą mogą uzyskać firmy na jednego pracownika, wynosi 25 tys. zł. W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozdysponował na ten cel 1,5 mln. zł. Kwota ta pozwoli na utworzenie 73 nowych miejsc pracy na terenie powiatu iławskiego.

– Mimo naszego dużego zaangażowania w obsługę „tarczy antykryzysowej”, a przypominam, że w wydatkowaniu tych środków jesteśmy w wojewódzkiej czołówce, udało nam się zgodnie z planem ogłosić i przeprowadzić nabory na najważniejsze instrumenty wspierające przedsiębiorców i osoby bezrobotne – wyjaśnia Agata Steiner-Dembińska. – w tym roku zauważamy wyjątkowo duże zainteresowanie dotacjami, dlatego przygotowaliśmy kolejne programy rozwoju lokalnego rynku pracy i obecnie czekamy na ogłoszenie naboru na dodatkowe środki, byśmy w drugiej połowie roku mogli ponownie wesprzeć między innymi osoby zainteresowane otwarciem własnego biznesu na terenie powiatu – dodaje.

Jeśli urzędowi pracy uda się pozyskać kolejne środki na wsparcie przedsiębiorców i osób bezrobotnych, informacje o naborach publikowane będą na stronie www.pup.ilawa.pl oraz www.inkubator.ilawa.pl. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zapoznać się można też z wynikami czy warunkami dotychczasowych i planowanych naborów – tych opisanych wyżej, i innych, jak chociażby naborów na prace interwencyjne.

Źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie