Rada Powiatu Iławskiego 27 maja podjęła uchwałę  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021. Nowy rozkład prac aptek w powiecie iławskim znajduje się w załączniku poniżej.https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2021/06/Apteki-z-4-czerwca-2021.pdf