Od wtorku  11 maja br. Starostwo Powiatowe w Iławie przywraca bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem wymogów sanitarnych. Klienci będą obsługiwani w systemie – jedna osoba na jedno stanowisko. W związku z powyższym wskazane jest umawianie wizyt telefonicznie.komunikat nowy

 


                                                      KOMUNIKAT

Od  11 maja br. Starostwo Powiatowe w Iławie przywraca bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Klienci będą obsługiwani w systemie – jedna osoba na jedno stanowisko.

W związku z powyższym wskazane jest umawianie wizyt telefonicznie.

Dane adresowe, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Iławskiego http://bip.powiat-ilawski.pl/ .

Ponadto w przedsionku urzędu znajdują się urny (osobne dla każdego wydziału), do których klienci mogą wrzucać: pisma, wnioski oraz inne dokumenty skierowane do Starostwa Powiatowego w Iławie. W tym przypadku brak będzie potwierdzenia wpływu do urzędu.


S T A R O S T A

Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski


                                          TELEFONY KONTAKTOWE

DO STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE

Centrala – (89) 649 07 00

Sekretariat (89) 649 07 05

 • Wydział Komunikacji:
  rejestracja pojazdów: (89) 649 07 32, (89) 649 07 30,
  prawa jazdy: (89) 649 07 52;
  Stanowisko zamiejscowe w Lubawie:
 • (89) 645 37 63;
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:
  (89) 649 07 70, (89) 649 07 76;
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości:
  (89) 649 07 61, (89) 649 07 63, (89) 649 07 28;
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej:

  (89) 649 07 68, (89) 649 07 67, (89) 649 07 47;
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
  (89) 649 07 38, (89) 649 07 79, (89) 649 07 81;
 • Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa: – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub mediacje
  (89) 649 08 48;
 • Wydział Budżetu i Finansów:
  (89) 649 07 43;
 • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:
  (89) 649 07 35, (89) 649 07 39;