Projekt samorządu powiatu, za którym stoi Urząd Pracy w Iławie i Inkubator Technologiczny w Iławie, to szansa na przeciągnięcie do powiatu iławskiego wartościowych inwestorów i nowych, dobrze płatnych miejsc pracy

Zdaniem ekspertów budowa drogi ekspresowej S5 przez teren powiatu iławskiego może być impulsem do napływu nowych inwestycji prywatnych. Tę szansę chce wykorzystać samorząd powiatu, który opracował koncepcję nowego instrumentu, wspierającego inwestorów i przedsiębiorców i zachęcającego do zainwestowania na terenie powiatu iławskiego.Nad jej stworzeniem przez ostatnie miesiące pracowali powiatowi urzędnicy wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Trwają już prace nad wdrożeniem usługi.

Chcemy maksymalnie ułatwić inwestorom cały proces rozpoczynania działalności na terenie naszego powiatu – mówi starosta Bartosz Bielawski. I dodaje: – Opracowany przez nas instrument wsparcia da nam przewagę nad innymi samorządami, przez które przebiegać będzie droga ekspresowa S5.

O tym, że samorząd powiatu przystępuje do prac nad stworzeniem innowacyjnego instrumentu wsparcia dla inwestorów, wiadomo było już w kwietniu zeszłego roku, kiedy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki naboru do pilotażowego programu gov_Lab. Udział w programie wiązał się z otrzymaniem eksperckiego wsparcia o wartości ponad 250 tysięcy złotych w zaprojektowaniu innowacyjnej usługi dla przedsiębiorców w oparciu o metodologię service design i design thinking.

         O udział w tym prestiżowym programie ubiegało się aż szesnaście samorządów z całej Polski. Ale to koncepcja opracowana przez urzędników z powiatu iławskiego została oceniona najwyżej. W ten sposób w czerwcu 2020 roku doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu Iławskiego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Stawka jest wysoka. Chodzi o szansę na stworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu.

Od września 2020 roku do lutego 2021 roku urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Iławie (Leszek Browarski z wydziału budownictwa, architektury i inwestycji i Paulina Szczepańska z wydziału rozwoju i zarządzania projektami), Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie (Agata Steiner-Dembińska, Klaudia Rutkowska i Paweł Albrewczyński), Inkubatora Technologicznego w Iławie (Michał Młotek) i Urzędu Miasta Iławy (Jakub Kaska) spotykali się regularnie z ekspertami z Design Thinking Institute i naukowcami z Uniwersytetu SPWP podczas warsztatów projektowych, by doszlifować opracowaną koncepcję i stworzyć prototyp usługi. – Całość konsultowaliśmy też na każdym etapie z przedsiębiorcami, dzięki temu dysponujemy dziś instrumentem wsparcia, który odpowiada na rzeczywiste potrzeby inwestorów – mówi Michał Młotek, który z ramienia samorządu powiatu koordynuje prace nad wdrożeniem usługi.

5 lutego tego roku gotowy model wsparcia inwestorów został zaprezentowany przed ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i osobami zajmującymi się zawodowo rozwojem biznesów. Urzędnicy w trakcie swojej prezentacji nie tylko omówili pomysł na przyciągnięcie inwestycji prywatnych do powiatu iławskiego, ale odpowiadali też na szczegółowe pytania komisji. – Nasza prezentacja została dobrze oceniona – mówi Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. – Usłyszeliśmy, że wszystko odbyło się na wysokim biznesowym poziomie – dodaje.

Przypomnijmy, że projekt przygotowany  przez samorząd powiatu, a w zasadzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie i Inkubator Technologiczny w Iławie, gdzie narodził się pomysł całego przedsięwzięcia (założenia projektu opisaliśmy w numerze „Życia Powiatu Iławskiego” z maja 2020 roku), opiera się na powołaniu nieetatowego doradczego zespołu ds. obsługi inwestorów złożonego z tych pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie, Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie oraz Inkubatora Technologicznego w Iławie, którzy na różnych etapach procesu inwestycyjnego spotykaliby się z inwestorem, przygotowywali dla niego informacje, doradzali i odpowiadali na jego pytania. Ale nie sam fakt powołania zespołu stanowi istotę projektu, a tworzony przez urzędników dedykowany raport inwestycyjny, który otrzyma inwestor. W zależności od skali inwestycji, planowanego zatrudnienia i potrzeb inwestora znajdą się w nim informacje o warunkach lokalnych, ofercie inwestycyjnej i gospodarczej danej gminy, ulgach podatkowych, ułatwieniach i preferencjach, środkach na rozwój przedsiębiorstw, a więc wszystko, czego inwestor, planujący rozpoczęcie działalności w danym miejscu, potrzebuje. – Będziemy też w stanie bardzo szybko dokonać analizy aktów prawa miejscowego, w tym przede wszystkim przepisów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – informuje starosta Bartosz Bielawski. – Obszerny raport z informacjami, które do tej pory były rozproszone po różnych urzędach, trafi do inwestora maksymalnie do dwóch tygodni od pierwszego kontaktu – dodaje.

Ale to nie wszystko. Inwestor planujący zatrudnienie otrzyma dodatkowo dostęp do stworzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie regionalnej platformy rekrutacyjnej www.pracawnet.pl, gdzie będzie mógł samodzielnie nawiązywać kontakt z kandydatami do pracy. – Będziemy także gotowi, by natychmiast odpowiadać na potrzeby inwestora w zakresie zatrudnienia, łącznie ze wsparciem przy przeprowadzeniu rekrutacji pracowników – mówi Agata Steiner-Dembińska.

Do tej porty takie eksperckie raporty przygotowywane były na zlecenie inwestora przez wyspecjalizowane agencje prywatne. Kosztowało to i sporo czasu, i pieniędzy. Teraz raport otrzymać będzie można po wypełnieniu interaktywnego formularza, całkiem za darmo i to w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni. Będzie to pigułka ze wszystkimi istotnymi informacjami, które pomogą w podjęciu decyzji o zainwestowaniu środków na terenie powiatu i mocno ułatwią wszelkie prace przygotowawcze.

Doświadczenia innych samorządów pokazują, że budowa dróg ekspresowych wiązała się często z otwarciem nowych terenów inwestycyjnych i napływem inwestycji prywatnych – mówi starosta Bartosz Bielawski. – My chcemy ten proces przyspieszyć, dlatego opracowaliśmy i wdrażamy model obsługi inwestora, który daje nam przewagę nad innymi. To jeden z naszych pomysłów na przyspieszenie rozwoju powiatu – dodaje.

Obecnie trwają ostatnie prace nad wdrożeniem instrumentu wsparcia. Testowane jest poprawne działanie interaktywnych formularzy. Działaniom tym towarzyszy kampania informująca o możliwościach zainwestowania na terenie powiatu iławskiego, prowadzona na portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych.

Autorami projektu są Agata Steiner-Dembińska i Michał Młotek, dyrektor i zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Całością prac kieruje Inkubator Technologiczny w Iławie.


Fot. Urząd Miasta Iława