27 maja br. (czwartek) w trybie zdalnym odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

 1. sprawozdanie Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
 2. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za 2020 rok wraz z wykazem potrzeb na rok 2021,
 3. przyjęcie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2020 rok,
 4. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021,
 5. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
 6. podjęcie uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie do Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
 7. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 8. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 9. podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Iławie przy ulicy Kościuszki,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Iławie przy ulicy gen. Wł. Andersa,
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
 13. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034,
 14. rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2020 rok,
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu,
 16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
 17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Iławskiego.